Markthal Didam

Weekmarkt & evenementenhal

De historie

In 1935 streefde het bestuur van de marktvereniging ernaar, aangemoedigd door ruim driehonderd leden, om een markthal te gaan bouwen. Toen al had dat bestuur de overtuiging dat een florerende varkensmarkt het bouwen van een overdekte hal noodzakelijk maakte.

In 1939 werd begonnen met de grondaankoop. De Tweede Wereldoorlog doorkruiste die plannen. Direct na afloop van de oorlog was er sprake van materiaal schaarste en enorm gestegen prijzen. Bovendien had de veemarkt door de teruggang van de veestapel een gevoelige klap gekregen.

In 1951 werd begonnen met de bouw van de markthal. Gemeentearchitect P.A.T. Smulders ontwierp de hal volgens de Delftse School. Toenmalig burgemeester De Leeuw legde de eerste steen. De markthal was bedoeld als veemarkt en dan met name de handel in varkens. Vrijwel meteen werd de handel in varkens gecombineerd met verkoop van kleding.

Al in 1954 was de grote hal te klein en werd het eerste deel van de kleine hal gebouwd. Vier jaar later volgde een tweede uitbreiding en werd de kleine hal verlengd.

burgemeester_de_leeuw_legt_eerste_steen
Burgermeester De Leeuw legt 1e steen
uitbreiding_tweede_hal
Uitbreiding 2e hal 1954

Stoppen biggenmarkt

Omdat de biggen medio 1974 door veehandelaren rechtstreeks bij de boeren werden opgekocht, stopte de handel van biggen in de markthal. De wekelijkse warenmarkt bleef intact. Verder speelde de marktvereniging Didam handig in op de behoeften uit de samenleving.

De Didamse markthallen worden regelmatig verhuurd voor diverse evenementen. Ook is de hal in gebruik als autostalling als de hal niet benodigd is voor een evenement. De markthal is voor de gemeente Montferland van economisch en sociaalhistorisch belang en houdt de herinnering levend aan de oorspronkelijk op het Didamse marktplein florerende veehandel.

Daarnaast is de markthal van bovengemeentelijk belang voor de functionele en typologische ontwikkeling van dit bouwtype in Nederland. De markthal is in 2007 op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.

Renovatie markthal

In 2010 werd de markthal geheel gerenoveerd. Er kwam een nieuw dak op met zinken goten en een dakrand die in de originele stijl met de hand werd gezaagd. De kleine hal werd geïsoleerd, deuren werden gestukt, kozijnen vervangen en de schilder heeft het hele gebouw onderhanden gehad. Daarmee houdt Didam een mooi historisch pand, dat nog jaren meekan.

En toch zijn er zo altijd weer zaken die aangepast en/of verbeterd kunnen worden. Zo is in 2018 de binnenverlichting geheel gerenoveerd en vervangen door LED-buizen. Daarna is glasvezel aangelegd met wifi-mogelijkheid voor met name de standhouders en zijn er in samenspraak met de gemeente Montferland beveiligingscamera's geplaatst.

In februari 2019 is het bestuur overgegaan tot de aanschaf van heaters, waardoor nu ook desgewenst in de wintermaanden de hallen aangenaam verwarmd kunnen worden.

In de winter van 2020-2021 heeft de marktvereniging een lang gewenste mindervalidentoilet gerealiseerd.

Jaarlijks wordt door een groep vrijwilligers de hele hal onderhanden genomen, waarbij de ramen en het schilderwerk geheel worden schoongemaakt.

Markthal-didam-1951
Markthal Didam 1951
Scroll naar boven